‘De Striid’ van Jacob Veenstra door Murk-Jaep van der Schaaf