Skip to content

Race Manual

Frysman triathlon

In dit document vind je alle informatie die je moet weten om deel te nemen aan de Frysman.
Deelnemers moeten dit document goed lezen en begrijpen alvorens ze zich inschrijven voor de Frysman. Lees vooral de reglementen goed door. Er zal op worden gecontroleerd gedurende de race. De rest van dit document is algemene informatie welke erg handig is te weten.

 • De start van de Frysman is aan het Reaklif (ten zuidoosten van Stavoren).
 • Het inschrijfgeld bedraagt:    €226
 • De Frysman is een individuele hele triathlon. Er is één afstand, de zogenaamde long distance afstanden worden gehanteerd.
 • Het zwemonderdeel is 3,8 kilometer en wordt afgelegd in het IJsselmeer. Deelnemers dienen deze afstand binnen 2:00 uur te hebben afgelegd.
 • Het fietsonderdeel bedraagt 180 kilometer. Dit zijn 4 ronden van 45 kilometer. Op dit parcours gelden de reguliere verkeersregels, het parcours is niet in zijn geheel afgezet. Op kruispunten zullen verkeersregelaars staan wiens aanwijzingen altijd dienen worden opgevolgd. Doet dit, blijf vriendelijk. Deze mensen staan er voor jou en beslissen over jouw veiligheid.
 • Op het fietsparcours zullen twee verzorgingspost per ronde zijn. Ook zal er een supporters/coachpost zijn waar deelnemers verzorging kunnen krijgen van een eigen coach.
 • Op het fietsparcours is technische assistentie van buitenaf niet toegestaan. Er zal een technisch assistentie-team rondrijden die bij eenvoudige defecten hulp kan bieden. Zij hebben een beperkt aantal binnenbanden aan boord die gekocht kunnen worden. Bij het uitchecken van de fiets na de race wordt dit verrekend.
 • Stayeren is ten strengste verboden, hier wordt streng op gecontroleerd en bij overtreding volgt geen waarschuwing maar een tijdstraf. Echter, echte Frysmannen stayeren niet
  Overtredingen van verkeersregels, waargenomen door de juryleden op het parcours worden als volgt bestraft:
 • Verkeersovertreding: 8 minuten tijdstraf
  Stayeren : 8 minuten tijdstraf.
  Een tweede overtreding zal leiden tot diskwalificatie.
  Het is duidelijk dat wij stayeren als een ernstige competitievervalsing zien. Triathlon is een individuele sport. Deelnemers kunnen de ergernis van andere deelnemers opwekken door zich niet aan de regels te houden. Wij vragen elke deelnemer daarom zich aan de bovenstaande regels te houden tijdens het fietsonderdeel. Kun je je niet vinden in onze visie voor wat betreft stayeren, schrijf je dan niet in!
 • Het looponderdeel bedraagt 42,2 kilometer. Dit zijn 6 ronden van 7 kilometer.
 • Tijdens het looponderdeel zijn er verzorgingsposten opgesteld. In elk geval 3 maar mogelijk bij warm weer meer.
 • Ook tijdens het looponderdeel mag de deelnemer door een coach worden verzorgt in de eigen verzorgingszone.
 • Het aantal looprondjes zullen voor de atleten worden bijgehouden door rondebandjes die de deelnemers elke ronde krijgen op een veilig punt. De bandjes kunnen lopend worden ontvangen. Zorg goed dat je deze bandjes niet verliest, als je 6 bandjes hebt verzameld zijn de laatste kilometers aangebroken…
 • Meefietsen met een atleet is niet toegestaan. 

Zwemmen: 2 uren
Zwemmen en Fietsen: 10 uur
Zwemmen, Fietsen en Lopen: 15 uren
Finishsluiting: 15 uren na de start ( na 14 uur en 15 minuten moet de laatste loopronde ingezet zijn). Lopers die na 14 uur en 15 minuten niet in de laatste ronde zitten wordt gevraagd uit te stappen. 

 • Bij het krijgen van het laatste rondebandje weet je dat je nog maar enkele minuten bent verwijderd van het volbrengen van de Frysman. Als het goed is hoor je de speaker al. Probeer vanaf nu alle pijn te vergeten, verdring de kramp.
  Dit moment is voor jou en maak je niet snel weer mee. Geniet van deze laatste minuten van jouw Frysman… Dit heb je verdiend!
Do bist in Frysman!

Inschrijfgeld:

Het inschrijfgeld voor de Frysman bedraagt:       €226

Dit is inclusief:

 • Pastaparty voor deelnemer*
 • 1 finishershirt (hiervoor dient wel te worden gefinisht)
 • Verzorging tijdens de gehele race
 • Verzorging na de finish

*Partners van de deelnemers kunnen tegen betaling aanschuiven bij de pastaparty.

Annuleringsregels
Bij annulering voor 1 maart van de het deelnemende jaar is restitutie van 80% van kracht. Na 1 maart is restitutie niet meer mogelijk.

Inschrijving is persoonlijk, maar kan in overleg met de organisatie overgedragen worden aan andere atleten.
Bij het ophalen van de startbescheiden bij het inschrijfbureau op de wedstrijdlocatie dient de deelnemer zich te kunnen identificeren.

De annulering regels zullen gehandhaafd worden. Dit is om het evenement te beschermen tegen economische verliezen.

 Opgave tijdens de Frysman 

Deelnemers die om welke reden dan ook tijdens de race moeten opgeven dienen dit zo snel mogelijk te melden bij de wedstrijdleiding of dit te laten doen door een coach/verzorger.

Regels 

Algemene regels
De Frysman hanteert de regels die gebaseerd zijn op het reglement van de International Triathlon Union (ITU).

Leeftijd
Om deel te nemen dien je 18 jaar of ouder te zijn.

Identificatie
Alle deelnemers moeten bij de registratie op de wedstrijdlocatie een geldig identificatie bewijs moeten kunnen overhandigen.

Materiaal tijdens de race

 • Wetsuits tijdens het zwemmen zijn verplicht bij een watertemperatuur onder de 23 graden celcius.
 • Het startnummer mag pas na het zwemonderdeel worden gedragen en dient tijdens het zwemonderdeel zichtbaar aan de fiets worden gehangen.
 • Fietsen moeten in uitstekende staat zijn. Gebruik nieuwe remblokken en ga alles goed na, er wordt bij het inchecken van T1 op gecontroleerd.
 • De helm (uiteraard verplicht te dragen zodra er contact is met de fiets) moet in uitstekende staat zijn en voorzien van het CE keurmerk.
 • Er mag tijdens de race niet van fiets of wielen worden gewisseld. Technische hulp van buitenaf is verboden m.u.v. de technische assistentie die de Frysman je biedt. Dit team rijdt over het parcours zolang er deelnemers op het fietsparcours zijn.

Medische assistentie
Er zal medische assistentie aanwezig zijn zolang er deelnemers op het parcours zijn.Ook in de tent op het Reaklif zal een medische zone zijn. Op advies van een medische specialist kan een deelnemer uit de race worden gehaald. Wij verwachten dat deelnemers aan een hele triathlon ten minste 1 keer een sportmedisch onderzoek hebben ondergaan in de afgelopen twee jaar.

Tijdstraffen
Juryleden van de organisatie  kunnen tijdstraffen uitdelen wanneer regels worden overtreden. De juryleden zijn ervaren (ex) triatleten. Zij zullen handelen in pure redelijkheid. Door hun kennis en jarenlange ervaring als atleet en/of jurylid zijn ze in staat om een overtreding te herkennen.  Respecteer de reguliere verkeersregels en de verkeersdeelnemers. Stayeren wordt zwaar bestraft. De regels hiervoor zijn dat deelnemers buiten het ‘12×3 meter-vak’ moeten blijven. Uiteraard zijn er situaties waar dit niet mogelijk is (smallere wegen) dus zorg altijd dat een inhaalactie in zo’n kort mogelijke tijd geschiedt.

N.B. Bij een dergelijk evenement horen regels als bovenstaand. Toch is het onze ambitie zo weinig mogelijk straffen te hoeven uitdelen. Dit kan alleen als de deelnemers zich aan de regels houden en de triathlon beleven zoals deze is bedoeld namelijk het volbrengen op eigen kracht. Strijd sportief en wees na het finishen met recht Grutsk op je prestatie!

Regels tijdens het fietsonderdeel
*  Het fietsparcours is voor het grootste gedeelte open voor verkeer. Deelnemers dienen zich aan de regels te houden. Houdt rechts aan.

* Tijdens de wedstrijd maken we geen gebruik van fietspaden die parallel aan autowegen liggen, we hebben vergunningen verkregen om op de autowegen te fietsen. Dit is voor iedereen veiliger omdat er in juli veel recreatief fietsverkeer op die fietspaden aanwezig is. De verkeersregelaars zijn er om je tijdens het fietsonderdeel hierop te wijzen en te zorgen dat dit veilig gebeurt.

* Het gebruik van mobiele telefoons en headsets zijn verboden.

* Achter overig (gemotoriseerd) verkeer blijven rijden wordt gezien als stayeren.

* Het startnummer dient op de rug gedragen te worden.

Regels tijdens het looponderdeel

 • Het loopparcours is verkeersluw.
 • Het startnummer dient op de buik gedragen te worden
 • Begeleiding buiten de coach post is niet toegestaan.
 • Meefietsen is niet toegestaan

In-en uitchecken wisselzone

 • Voor het inchecken in de wisselzone op het vooraf aangegeven tijdstip dient deelnemer de fietssticker duidelijk te hebben aangebracht op de fiets.
 • Zet je helm op alvorens de bikecheck plaatsvindt, dit voorkomt onnodige opstopping.
 • Plaats je fiets in het rek. De rekken zullen worden genummerd. Dit nummer correspondeert met je startnummer. Er lopen vrijwilligers die je naar je plekje wijzen.
 • De helm mag op de fiets worden gelegd, schoenen mogen aan de pedalen geklikt. Sportdrank en sportvoeding mag op de fiets worden geplaatst. Verder is het niet toegestaan materialen naast of bij de fiets te leggen. Tassen met persoonlijke eigendommen kunnen gedeponeerd in de bewaakte tent
 • Loopschoenen en benodigdheden (Visor, bril, voedingsbelt) worden naast de fiets geplaatst.
 • Het uitchecken dient voor de aangegeven tijd te worden gedaan. Na dit tijdstip is de wisselzone niet meer bewaakt.
 • Bij het uitchecken moeten startnummer, fietssticker en de transitionzone bag nummers met elkaar corresponderen. Zorg dat je dit met het uitchecken bij de hand hebt.

Elke finisher ontvangt na de race na het inleveren van de 6 rondebandjes een finisher shirt. Dit is een uniek Frysman finisher shirt. Dit shirt laat de wereld zien dat je de vierde editie van de Frysman hebt volbracht. Er zullen mensen zijn die met gezonde jaloezie naar je shirt kijken en je mogelijk een bedrag bieden om het van je over te nemen. Doe dit niet, het is jouw shirt, draag het met trots. Wij doen er alles aan om een shirt van een uitstekende kwaliteit aan te bieden zodat je het tot in lengte van dagen kunt dragen, tijdens activiteiten of gewoon casual.

 

 

Back To Top