skip to Main Content

Ten zuiden van Stavoren aan het IJsselmeer ligt het Rode Klif (It Reaklif). Een gehate bult voor sporters, maar voor toeristen juist een plekje om te genieten van een prachtig uitzicht op het IJsselmeer.

It Reaklif, het episch centrum van de Frysman heeft een lange en bijzondere geschiedenis, waar strijd en een taktische blunder in het oog springen.

It Reaklif, ontstaan tijdens de ijstijd (140.000 jaar geleden), toen aan de voorkant van de gletsjers het landijs de bodem omhoog drukte waardoor de stuwwallen ontstonden en waarbij tegelijkertijd het landschap werd “verblijd” met veel en grote zwerfstenen, die nu nog steeds her en der verspreid te vinden zijn in Gaasterland.

It Reaklif, belangrijk geweest in de strijd tegen de troepen van graaf Willem in 1345 toen die met zijn legers een poging deed Fryslân te veroveren vanaf het IJsselmeer. De vissers van Laaxum en de boeren van Warns zagen hun huizen en hun bedrijven in vlammen opgaan maar waren daarmee niet verslagen. Vanuit hun woede wisten ze de soldaten met hun zware harnassen terug te dringen naar het moerasachtige landschap bij it Reaklif. De vlucht naar dit landschap was een tactische blunder van de eerste orde en de Hollanders moesten dit met een grote nederlaag bekopen.

Ieder jaar wordt deze heroïsche strijd door de Friezen herdacht op 26 september bij de imposante steen met de tekst “Leaver dea as slaef” (Liever dood dan slaaf).

De Frysman heeft deze locatie uitgezocht vanwege de bijzondere zwemlocatie in het IJsselmeer, vanwege het prachtige landschap en vanwege die vervelende bulten die scherprechter kunnen zijn tijdens het fietsen maar zeker tijdens het draven.

Strijd leveren op deze locatie is het mooiste wat er is, niet alleen tegen elkaar maar vooral ook met elkaar.

Door Aant Hofstra

Back To Top