skip to Main Content

Met veel plezier kunnen we aankondigen dat Beaumont communicatie & management een van de hoofsponsoren van Frysman is!

Daniel Nagel van Beaumont:

“Betrokken tot op het bot. Dát is de manier waarop ik de Frysman organisatie ken. Bij Marco, Tsjeard, en Martine zit de liefde voor de lange afstand triathlon in het bloed. Zij verplaatsen zich echt in de atleten – en handelen hier naar.  Parcours, verzorging, communicatie, race-benodigheden, parc fermé – het is allemaal volledig op de triatleet gericht. Daarnaast is er ook echt persoonlijke aandacht voor de triatleten. Ik heb me nog nooit zo welkom gevoeld vanaf het moment dat ik me eind 2014 inschreef voor de epische 2015 editie.

De werkwijze van de Frysman-organisatie lijkt erg op die van Beaumont Communicatie & Management. Wij zijn een adviesbureau voor communicatie, marketing en participatie – veelal in de ruimtelijke ontwikkeling. Ons geloof zit hem in het echt betrekken van de mensen die het betreft. Je er hard voor maken dat bijvoorbeeld inwoners/omwonenden echt de ruimte krijgen om mee te denken en mee te doen – en heel erg goed duidelijk maken wat bijvoorbeeld een structuurvisie of masterplan betekent voor hen; nu en in de toekomst.

Dit betekent ook dat wij ons eerst echt verplaatsen in onze doelgroep. Rekening houden met hun belangen en voorkeuren. En dan pas bepalen met welke boodschap, werkwijzen en middelen we een communicatietraject inrichten. Zodat de mensen die het betreft ook voelen dat ze serieus genomen worden – en dat er volop rekening wordt gehouden met hen. Ons werk is in die zin net zoals het organiseren van een triatlon. Maar dan wel de Frysman; persoonlijk, gericht, kleinschalig en bovenal – er gewoon zin in hebben.

Beaumont is daarom ook Grutsk dat wij de Frysman mogen sponsoren!”

 

Back To Top